Διαδικασία- Στάδια Ένταξης στο Πρόγραμμα

Εδώ βρίσκεται η κυριότερη διαφοροποίηση των δυο προγραμμάτων . Πλέον στο νέο πρόγραμμα η διαδικασία θα γίνει περισσότερο αυτοματοποιημένη και ψηφιακά που θα διευκολύνει και τους ενδιαφερόμενους και τους προμηθευτές (παρόχους των εργασιών) καθώς προβλέπεται αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση και των δυο μερών.

  1. Σε πρώτο στάδιο, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει ηλεκτρονικά πλέον την αίτηση του με τα δικαιολογητικά και γίνεται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση που καθορίζει δυο σημαντικά σημεία της αίτησης. Πρώτον , αν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και δεύτερον , τον ελάχιστο στόχο ενεργειακής αναβάθμισης της οικίας που πρέπει να επιτευχθεί μετά τις παρεμβάσεις. Ο ελάχιστος στόχος ενεργειακής αναβάθμισης αφορά το 40% για τις χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες (1 και 2) και 70% για τις ανώτερες(3-7). Αυτό διατυπώνεται από το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ή Π.Ε.Α.) και συναποφασίζονται οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το πρόγραμμα “Εξοικονομώ” . Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή είναι επιδοτούμενη σε ποσοστό 100%.
  2. Εάν υπάρξει συμμετοχή τραπεζικού δανεισμού στις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού( γιατί όπως τονίζουμε ξανά δεν είναι υποχρεωτικός) , πρώτα πρώτα ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου- αιτούντα. Διαφορετικά προχωράμε στο στάδιο 3.
  3. Σε αυτό το στάδιο πλέον μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της αίτησης σας ηλεκτρονικά και να πληροφορηθείτε οποιαδήποτε στιγμή για την ένταξη σας ή μη στο πρόγραμμα επιδότησης. Επίσης, μπορείτε να προσλάβετε σύμβουλο έργου για τον οποίο η αμοιβή είναι πλήρως επιδοτούμενη από το πρόγραμμα. Σε αυτό το σημείο, να διευκρινιστεί ότι ο σύμβουλος έργου μπορεί να είναι και διαφορετικό πρόσωπο από τον ενεργειακό επιθεωρητή.
  4. Στη συνέχεια συγκεντρώνετε τις γραπτές προσφορές των προμηθευτών ,δηλαδή των εταιριών που θα αναλάβουν τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Οι εργασίες που επιδοτούνται αναφέρονται εδώ και αναρτούνται και αυτές ηλεκτρονικά στη πλατφόρμα του προγράμματος.
  5. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης , ακολουθεί η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες και ότι επιτεύχθηκε ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος του προγράμματος που τέθηκε στο στάδιο 1. Για την επιβεβαίωση των παραπάνω εκδίδεται το δεύτερο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
  6. Εφόσον λοιπόν όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τα προσχέδια και όντως μετά το πέρας των εργασιών έχει πραγματοποιηθεί η επιθυμητή ενεργειακή αναβάθμιση, γίνεται και η προσκόμιση των τελευταίων δικαιολογητικών .

Το MyConstructor σας παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα εργασιών καθώς μπορείτε να βρείτε από τον ενεργειακό επιθεωρητή μέχρι το συνεργείο που θα εφαρμόσει τη μόνωση και θα αντικαταστήσει τα κουφώματα σας σε μια πλατφόρμα. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε έρευνα αγοράς μέσα στην πλατφόρμα μας και μέσα από τις αξιολογήσεις και την πληθώρα επαγγελματιών να καταλήξετε στον καταλληλότερο για σας και το έργο που θέλετε να κάνετε ανεξαρτήτως κλίμακας εργασιών.

2018-02-23T11:38:09+03:00 July 27th, 2017|Εξοικονομώ κατ' οίκον|0 Comments