Εξοικονομώ κατ οίκον - Ποσοστά Επιδότησης - Κλίμακες - Κριτήρια

Αξίζει να αναφερθούμε κάπως εκτενέστερα στις οικονομικές λεπτομέρειες του προγράμματος ειδικά σε μια περίοδο κρίσης της χώρας όπου εργασίες που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα.Το νεό πρόγραμμα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. ευρώ μαζί με τη συμμετοχή των τραπεζών , εκ των οποίων τα 292 εκ. Ευρώ προβλέπεται να είναι δημόσια δαπάνη( 248 εκ. από το ΕΠΑΝΕΚ και 44 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ) Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλων των ειδών τα κτήρια και οι κτηριακής μονάδες ( διαμερίσματα) οικιακής , όμως μόνο , χρήσης και με τα μέχρι γνωστά δεδομένα πρέπει να καλύπτουν τις εξής απαιτήσεις:

  • Να πληρούν τα κριτήρια εισοδηματικών περιορισμών που αναλύονται πιο κάτω και
  • Ο προυπολογισμός των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας να μην υπερβαίνει τα 250€/m² με ανώτατο όριο ποσού προυπολογισμού εργασιών 25.000€

Το πρόγραμμα αυτό έχει ευεργετικά πλεονεκτήματα σε χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες καθώς το ποσοστό επιδότησης μπορεί σε συνδυασμό με άλλα κοινωνικά κριτήρια να φτάσει εώς και 70% . Θα δούμε αναλυτικά τι σημαίνει αυτό πιο κάτω. Καταρχάς, όπως έχει αναφερθεί στην σύνοψη(λινκ αρχικής) του προγράμματος, το πρόγραμμα “ Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ” χωρίζει τους δικαιούχους σε 7 κατηγορίες- κλίμακες και ανάλογα υπάρχουν αυτές οι κλίμακες επιδότησης. Οι κλίμακες και οι εισοδηματικοί περιορίσμοι απεικονίζονται καλύτερα στον παρακάτω πίνακα που αναφέρει και αναλυτικά τα αντίστοιχα ποσοστά επιδότησης:

Κλίμακες Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Επιδότηση Αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος Μέγιστη Επιδότηση
1 0-10.000€ 0-20.000€ 60% 5% 70%
2 10.000€-15.000€ 20.000€-25.000€ 50% 5% 70%
3 15.000€-20.000€ 25.000€-30.000€ 40% 5% 70%
4 20.000€-25.000€ 30.000€-35.000€ 35% 5% 70%
5 25.000€-30.000€ 35.000€-40.000€ 30% 5% 50%
6 30.000€-35.000€ 40.000€-45.000€ 25% 5% 50%
7 >35.000€ >45.000€ 0% 0% 0%

Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι ανεξαρτήτως του ποσοστού επιδότησης ,το μέγιστο ποσό για το οποίο μπορείτε να πάρετε επιδότηση είναι 25.000€.Δηλαδή ο προυπολογισμός δαπανών από το πρόγραμμα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000€ με Φ.Π.Α.

Για να πάρετε μια καλύτερη εικόνα του ποσοστού επιδότησης , ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω μια οικογένεια που συγκεντρώνει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα περίπου 32.000€ και το ετήσιο ατομικό εισόδημα του ενός ή και των δυο συζύγων (εφόσον εργάζονται) δεν ξεπερνά τις 25.000€ και έχει 2 ανήλικα παιδιά (2 προστατευόμενα μέλη ) ,μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα και δικαιούται 45% επιδότηση των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Αν το υπόλοιπο ποσό πέραν την επιδότησης είναι διαθέσιμο και δεν θέλετε να πάρετε τραπεζικό δάνειο, μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα καθώς ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός . Έτσι, οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν δικά τους κεφάλαια , ούτως ώστε σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων(πριν και μετά τις τροποποιήσεις) , καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα , μετά την επιτυχή υλοποίηση του.

Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού να σημειωθεί ότι το επιτόκιο είναι 4% και επιδοτείται πλήρως από το πρόγραμμα. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου μπορεί να ρυθμιστεί από 4-6 χρόνια.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι δυο πρώτες εισοδηματικές κατηγορίες έχουν ως ελάχιστο στόχο ενεργειακής αναβάθμισης το 40% και οι υπόλοιπες έχουν το 70%. Με άλλα λόγια, όσο ανεβαίνει το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη ενεργειακή εξοικονόμηση πρέπει να επιτευχθεί.

2018-02-23T12:09:50+03:00 July 11th, 2017|Εξοικονομώ κατ' οίκον|0 Comments